Бош саҳифа Намоз ўқиш Кичик суралар Дуолар Ҳадислар Саловот Истиғфор

Кичик суралар

ФОТИҲА СУРАСИ

Аъузу биллаҳи минаш шайтонир рожийм. Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм. Алҳамдулиллаҳи роббил ъаламийн. Ар-роҳманир роҳийм. Малики явмиддин. Иййака наъбуду ва иййака настаъийн. Иҳдинас сиротал мустақим. Сиротоллазийна анъамта ъалайҳим ғойрил мағзуби ълайҳим валлаззоллийн.

ШАРҲ СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Аламнашроҳ лака содрок. Ва вазоғъна ъанка визрок. Ал-лазий анқозо зоҳрок. Ва рафаъно лака зикрок. Фаинна маъал ъусри усро. Инна маъал ъусри усро. Фаиза фароғта фансоб. Ва ила роббика фарғоб.

ТИЙН СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Ваттийни ваззайтун. Ватури сийнин. Ва ҳазал баладил амийн. Лақод ҳолақонал инсана фий аҳсани тақвийм. Сумма родаднаҳу асафала сафилийн. Иллал лазина аману ва ъамилус солиҳати фалаҳум ажрун ғойру мамнун. Фама юказзибука баъду биддийн. Алайсаллоҳу баиҳкамил ҳакимин.

ЗАЛЗАЛА СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Иза зулзилатил арзу зилзалаҳа. Ва аҳрожатил арзу асқолаҳа. Ва қолал инсану малаҳа. Явмаизин туҳаддису ахбароҳа. Бианна роббака авҳалаҳа. Ёвмаизий ясдуруннасу аштаталиюров аъмалаҳум. Фамай яъмал мисқола зарратин хойрой яроҳ. Ва май яъмал мисқола зарротин шаррой яроҳ.

АСР СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Валасръ иннал инсана лафи хусръ. Иллал лазина аману ва ъамилус солиҳати ва тавасов билҳаққи ва тавасов биссабръ.

ҲУМАЗА СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Вайлулликулли ҳумаззатил лумаза. Аллазий жамаъа малав ва ъаддадаҳ. Яҳсабу анна малаҳу ахладаҳ. Калла лаюн баззана филҳутомаҳ. Ва ма адрока малҳутомаҳ. Наруллоҳил муқода аллати татталиъу ъалал аф-идаҳ. Иннаҳа ъалайҳим муъсодда. Фи ъамадин мумаддадаҳ.

ФИЛ СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Алам таро кайфа фаъала роббука биасҳабил фил. Алам яжъал кайдаҳум фи тазлил. Ва арсала ъалайҳим тайрон абабил. Тормиҳим биҳижаротим мин сижжил. Фажаъалуҳум каъасфим маъкул.

ҚУРАЙШ СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Ли илафи қуройш. Илафиҳим риҳлаташ шитаи воссойф. Фаляъбуду роббаҳазал байт. Ал-лазий атъа омаҳум мин жуъив ва аманаҳум мин ховф.

МАЪУН СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Аро-айталлазий юказзибу биддийн. Фазаликал лазий ядуъ-ул ятим. Ва ла яҳуззу ъала таъомил мискин. Фавайлул лил мусоллийн. Аллазина ҳум ъан солатиҳим саҳун. Ал-лазина ҳум юроъун. Ва ямнаъунал маъун.

КАВСАР СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Инна аътойнакал-кавсар. Фасолли лироббика ванҳар. Инна шаниаъка ҳувал абтар.  

КОФИРУН СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Қул я айюҳал кафирун. Ла аъбуду ма таъбудун. Ва ла антум абидуна ма аъбуд. Ва ла ана абидум ма абаттум ва ла антум абидуна ма аъбуд. Лакум динукум валия дин.

НАСР СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Изажа анасруллоҳи вал фатҳ. Вароайтаннаса ядихулу нафиди иллаҳи афвожа. Фасаббиҳ биҳамди роббика вастоғфирҳ. Иннаҳу кана тавваба.

МАСАД СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Таббат ядаа абиллаҳабив ваттабъ. Ма ағна ъанҳу малуҳу ва ма касаб. Саёсла нарон зата лаҳаб. Вамроатуҳ ҳаммалатал ҳатоб. Фи жидиҳа ҳаблум мим масад.

ИХЛОС СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Қул ҳуваллоҳу аҳад. Аллаҳус сомад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якуллаҳу куфуван аҳад.

ФАЛАҚ СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Қул аъузу бироббил фалақ. Мин шарри ма холақ. Ва мин шарри ғосиқин иза вақоб. Ва мин шаррин-наф-фассати фил ъуқод. Ва мин шарри ҳасидин иза ҳасад.

АН-НОС СУРАСИ

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм.

Қул аъузу бирробин-нас. Маликин-нас, илаҳин-нас. Мин шаррил васвасил хоннас. Аллазий васвису фий судурин-нас. Минал жаннати ван-нас.