Бош саҳифа Намоз ўқиш Кичик суралар Дуолар Ҳадислар Саловот Истиғфор

Намоз ўқиш

ТАҲОРАТ

Ислом динимизнинг устуни ҳисобланган намозни адо этмоқ учун, албатта таҳоратли бўлиш шартдир.

ТАҲОРАТ ОЛИШ ТАРТИБИ

1. Аввало, таҳорат олишга ният қилиниб, "Аъузу биллаҳи минаш-шайтонир рожийм. Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм", дейилади.

2. Қўллар бандигача уч марта ювилади. Бармоқда узук бўлса, қимирлатиб остига сув юритилади.

3. Ўнг қўлда сув олиниб, оғиз уч марта ғар-ғара қилиб чайилади ва мисвок қилинади.

4. Бурунга ўнг қўл билан уч марта сув тортилиб, чап қўл билан қоқиб тозаланади.

5. Юз ҳам уч марта ювилади.

6. Аввал ўнг қўл тирсаклар билан қўшиб ишқалаб ювилади.

7. Сўнгра чап қўл ҳам тирсаклар билан қўшиб ишқалаб ювилади.

8. Ҳовучга сув олиб, тўкиб ташлаб, ҳўли билан бошнинг ҳамма қисмига масҳ тортилади.

9. Кўрсаткич бармоқ билан қулоқларнинг ичи, бош бармоқлар билан эса қулоқ орқаси масҳ қилинади.

10. Иккала кафтнинг орқаси билан бўйин масҳ қилинади.    

11. Чап қўл билан ўнг оёқни ошиқ (тўпиқ) билан қўшиб ва бармоқлар орасини (ишқалаб) уч марта ювилади.

12. Чап оёқ ҳам шу тарзда уч марта ювилади.

Тирноқларга сурилган лак, теридаги ҳар хил бўёқлар кетказилмасдан олинган таҳорат саҳиҳ (ҳақиқий) ҳисобланмайди.

Таҳорат олаётганда гапирмаслик, эҳтиёждан ортиқ сув ишлатмаслик, уст-бошга сув сачратмаслик керак.

ТАҲОРАТНИ БУЗАДИГАН ҲОЛЛАР

1. Баданнинг бирор жойидан қон ёхуд йиринг чиқиб оқиши
2. Оғиз тўлиб қусиш
3. Кичик ё катта ҳожат
4. Ел чиқиши
5. Милк қонаб, тупурганда тупук ранги қизил бўлиши
6. Хушдан кетиш
7. Намоз ўқиётиб, ёнидаги одам эшитадиган даражада кулиш.

АЗОН АЙТИШ

Аллоҳу акбар! Аллоҳу акбар!
Аллоҳу акбар! Аллоҳу акбар!

Ашҳаду алла илаҳа иллаллоҳ!
Ашҳаду алла илаҳа иллаллоҳ!

Ашаду анна Муҳуммадар расулуллоҳ!
Ашаду анна Муҳуммадар расулуллоҳ!

Ҳайя ъалас-солаҳ!
Ҳайя ъалас-солаҳ!

Ҳайя ъалал фалаҳ!
Ҳайя ъалал фалаҳ!*

Аллоҳу акбар!
Аллоҳу акбар!

Ла илаҳа иллаллоҳ.

* Бомдод азонида бу сўзлардан кейин икки марта «Ас-солату хойрум минан-навм» - «Намоз уқудан афзалдир» деб қўшиб айтилади.

АЗОН ДУОСИ

Аллоҳума робба ҳазиҳид-даъватит-таммаҳ. Вас-солатил қоимаҳ, ати Муҳаммаданил васийлата вал фазийлаҳ. Ваддорожатал ъалиятар рофиъа. Вабъас-ҳу мақомам маҳмуданиллазий ваъадтаҳ. Варзуқна шафа-ъатаҳу явмал қийамаҳ. Иннака ла тухлифул миъад!

***

НАМОЗ ЎҚИШ ТАРТИБИ

Бир кунда беш вақт (бомдод, пешин, аср, шом ва хуфтон) намоз ўқиш ҳар бир мусулмонга фарздир.

БОМДОД НАМОЗИ

Бомдод намози икки ракат суннат, икки ракат фарз - жами тўрт ракатдан иборат.

Бомдод намозининг икки ракат суннати қуйидагича ўқилади.

1. "Аллоҳ ризолиги учун қибла томонга юзланиб, бугунги бомдод намозининг икки ракат суннатини ўқишга ният қилдим", деб қўнгилдан ўтказилади.

2. "Аллоу акбар", деб ифтитоҳ такбири айтилади. Бу такбирда эркаклар қўллар кафтини қиблага қаратиб, бош бармоқларининг учини қулоқларининг юмшоқ жойига текказишади. Аёллар қўлларини елка баробарида кўтарадилар.

3. Қўллар боғланади. Эркаклар ўнг қўл кафтини чап қўл устига қўйишади. Ўнг қўлнинг бош ва кичик бармоқлари билан чап қўл билагини ушлашади. Аёллар ўнг қўлни чап қўл устига тутиб, қўлларини кўкракка қўядилар. Бу ҳол "қиём" дейилади. Қиёмда (тик турган ҳолда) сажда қилинадиган жойга қараб, навбати билан қуйидагилар ўқилади:

САНО ДУОСИ
Субҳанакаллоуҳумма ва биҳамдика ва табаро-касмука ва тааъла жаддука ва ла илаҳа ғойрук.

ФОТИҲА СУРАСИ
Аъузу биллаҳи минаш шайтонир рожийм. Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм. Алҳамдулиллаҳи роббил ъаламийн. Ар-роҳманир роҳийм. Малики явмиддин. Иййака наъбуду ва иййака настаъийн. Иҳдинас сиротал мустақим. Сиротоллазийна анъамта ъалайҳим ғойрил мағзуби ълайҳим валлаззоллийн.

КАВСАР СУРАСИ
Инна аътойнакал-кавсар. Фасолли лироббика ванҳар. Инна шаниаъка ҳувал абтар.  

ИХЛОС СУРАСИ
Қул ҳуваллоҳу аҳад. Аллаҳус сомад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якуллаҳу куфуван аҳад.

ФАЛАҚ СУРАСИ
Қул аъузу бироббил фалақ. Мин шарри ма холақ. Ва мин шарри ғосиқин иза вақоб. Ва мин шаррин-наф-фассати фил ъуқод. Ва мин шарри ҳасидин иза ҳасад.

АН-НОС СУРАСИ
Қул аъузу бирробин-нас. Маликин-нас, илаҳин-нас. Мин шаррил васвасил хоннас. Аллазий васвису фий судурин-нас. Минал жаннати ван-нас.

4. Зам сура тугагач, "Аллоҳу акбар", деб руку қилинади. Эркаклар тирсаклари ва тиззаларини букмасдан, бармоқларини очган ҳолда, тиззаларини маҳкам чангаллаб эгиладилар (90 градус ҳолатда). Аёллар эркакларга нисбатан озроқ эгиладилар (яъни эркаклардек 90 градусгача эгилишмайди). Рукуда уч марта "Субҳана роббиял азийм" (маъноси: Эй буюк Роббим, Сен барча нуқсуонлардан поксан), дейилади.

5. Рукудан "Самиъаллоҳу лиман ҳамидаҳ" (Аллоҳ Уни ҳамд этганларни эшитгувчидир), деб қад кўтарилади, бу ҳолат "қавма" дейилади. Қавма ҳолида "Роббана лакал ҳамд" (Эй Роббимиз, ҳар турли ҳамд-санолар ёлғиз Сенгадир), дейилади.

6. "Аллоҳу акбар", деб аввал тиззалар, кейин қўллар, сўнг пешона ва бурун ерга текказилиб, сажда қилинади. Сажда қилинаётганда оёқ панжалари қиблага қаратилади, эркакларнинг тирсаклари ерга тегмайди. Аёллар тирсакларини ерга қўядилар. Саждада уч марта: "Субҳана роббиял аъла" (Эй улуғ Роббим, Сен бутун нуқсонлардан поксан), дейилади.

7. "Аллоҳу акбар", деб саждадан бош кўтарилади ва тиз чўккан ҳолда бироз ўтирилади, бу ҳолат "жалса" дейилади. Жалсада қўллар, бармоқлар ўз ҳолича тутилиб, сонга қўйилади. Бармоқ учлари тизза билан тенг бўлиши лозим.

Эркаклар чап оёқлари устига ўтирадилар. Ўнг оёқ панжалари қиблага қаратилади. Аёллар оёқларини ўнг тарафдан чиқариб ўтирадилар.

8. "Аллоҳу акбар", деб иккинчи марта сажда қилинади. Саждада уч марта "Субҳана роббиял аъла", дейилади. Шу билан биринчи ракат тугайди.

9. "Аллоҳу акбар", деб қиёмга (тикка) турилади.

10. Қиёмда "Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм"дан бошлаб, Фотиҳа сураси, орқасидан бир зам сура ўқилади.

11. "Аллоҳу акбар", деб руку қилинади. Рукуда уч марта "Субҳана роббиял азийм", дейилади.

12. "Самиъаллоҳу лиман ҳамидаҳ", деб тик турилади, кетидан "Роббана лакал ҳамд", дейилади.

13. "Аллоҳу акбар", деб саждага борилади. Саждада уч марта "Субҳана роббиял аъла", дейилади.

14. "Аллоҳу акбар", деб саждадан бош кўтарилади ва бироз ўтирилади.

15. "Аллоҳу акбар", деб иккинчи бор сажда қилинади. Саждада уч марта "Субҳана роббиял аъла", дейилади.

16. "Аллоҳу акбар", деб деб саждадан бош кўтарилиб қаъдада ўтирилади ва қуйидагилар ўқилади:

АТТАҲИЙЯТ ДУОСИ

Аттаҳийяту лиллаҳи вас-солавату ваттоййибат. Ассаламу ъалайка айюҳан-набийю ва роҳматуллоҳи ва барокатуҳ. Ассалому ъалайна ва ъала ибадилла-ҳис-солиҳийн. Ашҳаду алла илаҳа иллалоҳу ва ашҳаду анна Муҳаммадан ъабдуҳу ва росулуҳ.

САЛОВОТ

Аллоҳумма солли ъала Муҳаммадив-ва ъала Муҳаммад. Кама соллайта ъала Иброҳима ва ъала али Иброҳим. Иннака ҳамидум-мажид.

Аллоҳумма барик ъала Муҳаммадив-ва ъала али Муҳаммад. Кама барокта ъала Иброҳим ва ъала али Иброҳим. Иннака ҳамидум-мажид.

ДУО

Роббана атина фид-дунйа ҳасанатав-ва фил ахироти ҳасанатав-ва қина азабан-нар.

17. Аввал ўнг, кейин чап елкага: "Ассалому алайкум ва роҳматуллоҳ", деб салом бериб намоздан чиқилади.

Шу билан бомдод намозининг икки ракат суннати тугайди.

Бомдод намозининг икки ракат фарзи ҳам худди шу тартибда ўқилади. Фарқи - аввало, эркаклар ниятидан олдин (бошқа фарз намозлар олдидан ҳам) қуйидаги иқомат такбирини айтишади:

Аллоҳу акбар! Аллоҳу акбар!
Аллоҳу акбар! Аллоҳу акбар!
Ашҳаду алла илаҳа иллаллоҳ!
Ашҳаду алла илаҳа иллаллоҳ!
Ашаду анна Муҳуммадар расулуллоҳ!
Ашаду анна Муҳуммадар расулуллоҳ!
Ҳайя ъалас-солаҳ!
Ҳайя ъалас-солаҳ!
Ҳайя ъалал фалаҳ!
Ҳайя ъалал фалаҳ!
Қод қоматис-солаҳ, қод қоматис-солаҳ.
Аллоҳу акбар!
Аллоҳу акбар!
Ла илаҳа иллаллоҳ.    

Иқомат такбирининг лафзлари азонникига ўхшайди, фарқи - буниси тез айтилади.

Бомдод намозининг фарзига қуйидагича ният қилинади: "Аллоҳ розилиги учун бомдод намозининг икки ракат фарзини ўз вақтида ўқишни ният қилдим".

Қолган қисми суннат билан бир хил давом этаверади.

***

ПЕШИН НАМОЗИ

Пешин намози тўрт ракат суннат, тўрт ракат фарз ва икки ракат суннатдан иборат.

Тўрт ракат суннат қуйидагича ўқилади:

1. Ният қилинади
2. Ифтитоҳ такбири айтилади
3. Сано дуоси ўқилади
4. Фотиҳа сураси. Кейин бирорта зам сура
5. Руку
6. Сажда
7. "Аллоҳу акбар" деб туриб, яна Фотиҳа сураси, зам сура
8. Руку
9. Сажда
10. Ўтириб "Аттаҳиййат" ўқилади
11. "Аллоҳу акбар" деб яна туриб, Фотиҳа сураси ва зам сура
12. Руку
13. Сажда
14. "Аллоҳу акбар" деб тўртинчи ракатга турилади. Яна Фотиҳа сураси ва зам сура
15. Руку
16. Сажда
17. Ўтириб "Аттаҳиййат", "Саловот", "Роббана" дуолари ўқилади.
18. Салом бериб намоздан чиқилади.

Пешин намозининг фарзи ҳам айни шу тартибда ўқилади. Фақатгина ният қилинганида "Аллоҳ розилиги учун пешин намозининг тўрт ракат фарзини ўқишга ният қилдим", дейилади. Бундан ташқари, фарзда учинчи ва тўртинчи ракатларда "Фотиҳа" сурасидан кейин зам сура қўшилмайди.

Пешин намозининг икки ракати суннати бомдод намозининг суннати каби ўқилади.

***

АСР НАМОЗИ

Аср намози тўрт ракат фарздан иборат. Бу намоз билан пешин намози фарзининг ўқилиши бир хил. Ниятида "Аллоҳ розилиги учун аср намозининг тўрт ракат фарзини ўқишга ният қилдим" дейилса бўлди.

***

ШОМ НАМОЗИ

Шом намози уч ракат фарз ва икки ракат суннатдан иборат. Уч ракат фарзнинг ўқилиши:

1. Ният
2. Ифтитоҳ такбири
3. Сано
4. Фотиҳа, зам сура
5. Руку
6. Сажда
7. Туриб Фотиҳа, зам сура
8. Руку
9. Сажда
10. Ўтириб "Аттаҳиййат", "Саловот", "Роббана" дуолари
11. Салом.

Шом намозининг икки ракат суннати бомдод намозининг икки ракат суннати каби ўқилади.

***

ХУФТОН НАМОЗИ

Хуфтон намози тўрт ракат фарз ва икки ракат суннатдан иборат.

Хуфтон намозининг тўрт ракат фарзи пешин намозининг фарзи каби ўқилади, фақат ниятида фарқ бўлади. Хуфтоннинг икки ракат суннати ҳам юқорида ўрганганимиз бобдод ва шом намозларининг икки ракат суннатлари каби бир хил тартибда ўқилади. 

***

ВИТР НАМОЗИ

Витр намози уч ракатли бўлиб, вожиб ибодат ҳисобланади. Фарздан қуйироқ, суннатдан улуғ туради. Ўқилиши шарт! Бирор сабаб ила вақтида ўқилмай қолса, қазоси ўқилади. Витр намози хуфтон намозидан кейин ўқилади.

Қуйидаги тартибда адо этилади:

1. Ният
2. Ифтитоҳ такбири
3. Сано
4. Фотиҳа, зам сура
5. Руку
6. Сажда
7. Иккинчи ракатга туриб, "Фотиҳа", зам сура
8. Руку
9. Сажда
10. Ўтириб, "Аттаҳиййат" дуоси
11. Учинчи ракатга туриб, "Фотиҳа", зам сура
12. Зам сурадан кейин ўша тик турган ҳолда "Аллоҳу акбар", деб қулоқ қоқилади
13. Қўл қовуштирилиб, Қунут дуоси ўқилади.

***

ҚУНУТ ДУОСИ

Аллоҳумма инна настаъинука ва настағфирук. Вануъмину бика ва натаваккалу ъалайка ва нусний ъалайкал хойр. Куллаҳу нашкурука ва ла накфурук. Ва нахлаъу ва натруку май-яфжурук. Аллоҳумма иййака наъбуду ва лака нусоллий ва насжуду ва илайка насъа ва наҳфиду наржу роҳматак(а). Ва нахша ъазабака инна ъазабака бил куффари мулҳиқ.

14. Руку
15. Сажда
16. Ўтириб, "Аттаҳиййат", "Саловот", "Роббана" дуолари
17. Салом.